Η εταιρεία μας

Η εταιρεία «ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ» ιδρύθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1993 με σκοπό την χονδρική πώληση γεωργικού εξοπλισμού.

Φιλοσοφία της εταιρείας αποτελεί η συνέπεια λόγων και έργων καθώς και η τοποθέτηση των συνεργατών μας, πελατών και προμηθευτών, στην κορυφή των ενδιαφερόντων μας.  Ο κύριος στόχος της επιχείρησης είναι η ικανότητα της να μπορεί να ικανοποίει τους πελάτες της και η συνεχής υποστήριξή σε αυτούς.

Οι Συνεργάτες μας

Θα μας Βρείτε

Shopping Cart

No products in the cart.