Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρία «ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ» ιδρύθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1993 με σκοπό την χονδρική πώληση γεωργικού εξοπλισμού.

Το Μάιο του 2004, οι δύο ατομικές εταιρίες «ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ» και  «ΑΛΦΑ ΚΑΛΥΨΗ» συγχωνευτήκαν και   δημιουργήθηκε η εταιρεία «ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ ΑΕΒΕ» . Από το 2008, η «ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ ΑΕΒΕ» στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο 1600m2 στη Γαληνού 34 στο Ηράκλειο Κρήτης.  Πλέον, η εταιρία ασχολείται με την χονδρική πώληση εξαρτημάτων άρδευσης , συστημάτων αυτόματου ποτίσματος , ειδών κήπου, γεωργικών μηχανημάτων , ειδών ψεκασμού , γεωργικών εργαλείων, ειδών προστασίας εργαζομένων, ειδών οινοποιίας και τροφές κατοικίδιων. 

Η εταιρία έχει κατορθώσει να αυξήσει σημαντικά το πελατειακό δίκτυο της και έχει καταφέρει να προωθεί τα προϊόντα της πέρα από τα πλαίσια της Κρήτης και στην υπόλοιπά Ελλάδα. Η διανομή των εμπορευμάτων στην Κρήτη γίνετε με προγραμματισμένα εβδομαδιαία δρομολόγια .

Φιλοσοφία της εταιρείας αποτελεί η συνέπεια λόγων και έργων καθώς και η τοποθέτηση των συνεργατών μας, πελατών και προμηθευτών, στην κορυφή των ενδιαφερόντων μας.  Ο κύριος στόχος της επιχείρησης είναι η ικανότητα της να μπορεί να ικανοποίει τους πελάτες της και η συνεχής υποστήριξή σε αυτούς.

Κατά την διάρκεια των 25 χρόνων λειτουργίας της, έχει κατορθώσει να πετύχει ισχυρές συνεργασίες με ελληνικές εταιρίες αλλά και με εταιρίες του εξωτερικού Συνεργάζεται με μια σειρά από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου ,όπως ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚ ΑΕΒΕ, ΑΓΡΟΔΟΜΗ , ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, VIOZOIS SA., καθώς και με πολλές εταιρείες του εξωτερικού όπως BAHCO, SARATOGA, BELLOTA, MIKALOR, SANSONE, EPOCA, SIRFRAN και INTER.

Εξυπηρέτηση

Ποιότητα

Τιμή